Styremøte 29 08 2018

Møtereferat

 

Den 29. august ble det holdt styremøte i Askøy Forum kl. 19.00 – 20.30.

 

Til stede: Ivan Christensen, Are Eidissen, Trond Holmedal, Hans Jarle Einarsen og Meinte Jelsma.

Ikke tilstede: Oliver Klose.

 

 

 1. Godkjenning av referat fra sist møte

Godkjent.

 1. Godkjenning av agenda, noe under eventuelt?
 2. Saker
  1. Toppidrett
   1. Kretstrening

Kommet i gang, 2 grupper. Alle som har ønsket å være med basert på noen kriterier har fått plass. Opplegget virker å bli veldig bra.

 1. Planer høsten

Ingen konkrete planer pr i dag.

 1. Konkurransekomiteen
  1. Norway Open 2020

NBF er positiv til initiativet og neste steg blir et mer detaljert møte med NBF for å diskutere veien videre.

 1. Dommere til ranking turneringer i kretsen
  • Tiltak for å mobilisere dommerne

Det er viktig at klubbene oppfordrer dommerne i klubbene til å stille opp på henvendelser fra lokale klubber i kretsen som skal arrangere turneringer hvor det er behov for dommere. Kretsen har 21 godkjente dommere som legges ut på nettsiden. Kretsen ønsker ikke å legge føringer for økonomisk kompensasjon utover det som er nedfelt av NBF, men vil ta et initiativ overfor NBF for å øke satsene. Kretsen vil heller legge til rette for nytt dommerkurs for å rekruttere flere dommere til våren 2019.

 • 2. divisjon
 1. runde 1-2. des i Søreidehallen
 2. runde 19-20. jan i Sotra Arena
  1. Instruksjons- og utdanningskomitéen
   1. Trener 1 kurs til høsten
    • Bidøyhallen

Dato for kurset er 15-16 sept og 13.14 okt. Frist for påmelding er 1. sept. Instruktør blir Christian Tode.

 • Kurs for Rubbestadneset

Kretsen har utfordringer med å få til instruktør til et kurs på Rubbestadneset. Ivan tar kontakt med Rubbestadneset, om det kan være aktuelt for Rubbestadneset å delta på det kurset som er planlagt i Bildøyhallen i høst.

 1. Trener 2 kurs

6 interesserte i et slikt kurs. Kretsen ser på muligheter om å få gjennomført et trener 2 kurs våren 2019

 • Plan for dommerkurs

Kretsen planlegger dommerkurs våren 2019.

 1. Utviklingskomiteen
  1. Kretstrening høsten 2018 U13-U15

Kretsen har opplevd noe sviktende interesse siste sesonger knyttet til kretstrening for U13-U15. Alle aktuelle har fått tilbud om å være med på utvidet kretstrening fra toppidrettskomitéen. De fleste har meldt seg på her.

 1. Samling U13 – U15. sept

Påmeldingsfristen går ut 1. sept. Foreløpig har 8 spillere meldt seg på.

 • Plan Badminton i skolen

Komiteen sender ut påminnelse til klubbene innen 15. sept for at klubbene melder inn sine ønsker for badmintonskole. Kretsen organiserer opplegget på skolene og stiller med trener i gymtimene.

 1. Planer høsten

Ingen utover samlingen 15. sept pr i dag.

 1. Økonomi
  1. Status

Et mindre underskudd pr aug, men følger i store trekk planene og er i rute ift budsjettet som ble satt opp med å gå i null.

 1. NBF

Ingen saker fra NBF.

 1. Annet
  1. Oppfølging av klubber i kretsen

Kretsen oppfordrer klubbene til å ta kontakt med kretsen om det skal være ulike behov kretsen kan bidra til å løse.

 1. Ledermøte i år for kretsstyret og lederne i klubbene
  Kretsen prøver å få til et møte i løpet av sesongen.
 1. Eventuelt

Ingen saker.

 

 1. Neste møte er fastsatt til onsdag 3. okt kl. 19.00 i Sotra Arena.

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 20.45.

 

Askøy Forum, 29. august 2018.

 

 

Trond Holmedal

Referent

 

 

 

 1. Eventuelt

Comments are closed.