referat styremøte 02 10 2018

Referat styremøte 02 10 2018  Sotra Arena  kl. 19.00 – kl.21.00

 

Tilstede : Hans Jarle , Ivan , Are og Meinte. Resten meld fravær.

 

 1. Godkjenning av referat fra sist møte

Ok.

 1. Godkjenning av agenda, noe under eventuelt?

Ok , godkjent.

 1. Saker
  1. Toppidrett
   1. Kretstrening
   2. Planer høsten

Ikke noe spesielt foreløpig.

 1. Konkurransekomiteen
  1. Norway Open 2021

Bør få til dato i 2021. Få denne på plass våren 2019

NBF har opprettet en styringsgruppe bestående av:

Jeanette  KK , Geir VP , Espen  Gen  , Elin leder UK , Hans Jarle , Trond , Are.

 

 1. Dommere til ranking turneringer i kretsen
  • Tiltak for å mobilisere dommerne

Ivan sender mail til klubbene angående dommere

 

Djerv fikk mange positive tilbakemeldinger på gjennomføringen av

Deres ranking

 

Mail fra ABK angående sein påmeldinger til turneringer. Her må vi komme med oppfordring til klubben og meld på tidligere. Skriv sendes til klubbene om dette.

 

 1. Instruksjons- og utdanningskomitéen
  1. Trener 1 kurs til høsten
   • Bildøyhallen

Første del overstått

Andre del midten av oktober

 

 • Kurs for Rubbestadneset

Planlagt til 23-24 februar 2019 og 30-31 mars 2019

 

 1. Plan trener 2 kurs

Høsten 2019

 

 • Plan for dommerkurs?

Til våren 2019

 

 1. Utviklingskomiteen
  1. Kretstrening høsten 2018 U13-U15?
  2. Plan Badmintonskolen
   • Respons fra klubber?

Går sin gang , jobbes med flere skoler rundom.

 • Planer høsten

Ingen planer foreløpig

 1. Økonomi
  1. Status

Ikke neo spesielt å melde.

 1. NBF
  1. Ny hjemme side. Ser bra ut. Mye bedre enn den forrige.

 

 1. Utviklings samtale NBF , Sotra og Bergen

 

 1. Annet
  1. Oppfølging av klubber i kretsen
  2. Ledermøte i år for kretsstyret og lederne i klubbene

Leder møte iforbindelse med en turnering. 10 november VM på Sotra.

Sende ut mail til klubbene om dette. Gjerne leder , styremedlemmer etc.

Få med noen med fra NBF ?

Sette opp en saksliste med innspill fra klubbene bl.a.

Påmelding frist 1 november

MJ sender mail til klubbene.

 

 1. Eventuelt
 • Neste møte  Klubbleder møte 10 november 2018.

Comments are closed.